ដឹងទេថាទេវតាសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី ឆ្នំាថោះ ពស២៥៦៧ មានព្រះនាមអ្វី? និងសោយអ្វីជាភក្សាហារ?(មានវីដេអូ)

 ដឹងទេថាទេវតាសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី ពស២៥៦៧ មានព្រះនាមអ្វី? និងសោយអ្វីជាភក្សាហារ?Powered by Blogger.