អបអរសាទ! សម្តេចតេជោ ត្រូវបាន ធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានទាំងស្រុងហើយ

អបអរសាទ! សម្តេចតេជោ ត្រូវបាន ធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានទាំងស្រុងហើយ

សារសម្តេច៖ " បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពស្រឡាញ់! មកដល់ពេលនេះមេរោគកូវីដ.១៩ត្រូវបាន

ធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានទាំងស្រុងហើយ។ គ្រូពេទ្យដែលព្យាបាលខ្ញុំចេញលិខិត បញ្ជាក់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយ។
ចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះនិងពេញមួយ សប្តាហ៍ខ្ញុំមានកម្មវិធីពេញទាំងអស់តែច្បាស់ជាមិនហត់ពេកនោះទេ។
សូមអរគុណបងប្អូនជនរួមជាតិដែលបារម្មណ៍និងបានជូនពរដល់រូបខ្ញុំ "។


Powered by Blogger.