ក្រសួងព័ត៌មាន ជូនដំណឹងស្តីពីការចុះឈ្មោះចូលរួមពិធីជួបជុំរវាងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានលើកទី៥ ឆ្នាំ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចុះឈ្មោះចូលរួមពិធីជួបជុំរវាងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានលើកទី៥ ឆ្នាំ២០២៣

លក្ខខណ្ឌនៃការ ចុះឈ្មោះចូលរួមពិធីជួបជុំរវាង សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងអ្នកសារព័ត៌មាន៖

1-អាជ្ញាបណ្ណមានសុពលភាព

2-រូបថតផ្ទៃ ស

3-អត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន មានសុពលភាព

4- បណ្ណសារព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០២២ (ចេញដោយក្រសួងព័ត៌មាន ឬអង្គភាពសាមី)

5-លិខិតចាត់តាំង​ពីអង្គភាព

6-បណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីដ-19

7- លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង មានតេឡេក្រាម

***អង្គភាពមួយ ត្រូវចាត់តំណាង ១ រូប ទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារ
និងចុះឈ្មោះជូនសមាជិកក្រុមរបស់ខ្លួន។ (ចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ)
សម្រាប់ Link ចុះឈ្មោះ ៖ ក្រុមការងារកំពុងកែសម្រួល នឹងទម្លាក់ជូនឆាប់ៗនេះ។
សម្រាប់ចំនួនចូលរួម ដាក់មកសិនមក ថ្នាក់ដឹកនាំ និងពិនិត្យសម្រេច។


Powered by Blogger.