សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ជំនួបតាមទូរស័ព្ទរវាង សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង ឯកឧត្តម វ៉ូឡូឌីមៀ ហ៊្សែលឡិនស្គី ប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ុយក្រែន

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ជំនួបតាមទូរស័ព្ទរវាង សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង ឯកឧត្តម វ៉ូឡូឌីមៀ ហ៊្សែលឡិនស្គី ប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ុយក្រែន នៅល្ងាចថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២។

Powered by Blogger.