អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀម​រាប​ថ្មីសម្រេចបានជាង ៦០% ​ដើរយឺតជាងផែនការ

គម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបថ្មីសម្រេចបាន ៦៣% គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ ដែលដើរយឺតជាងផែនការតិចតូច ដោយសារតែការរាំងស្ទះនៃការនាំចូលឧបករណ៍បរិក្ខាសំណង់ពីប្រទេសចិនបណ្តាលមកពីបញ្ហាកូវីដ១៩។

បើតាមរបាយការណ៍បូកសរុបការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន Angkor International Airport Investment (Cambodia)Co.,Ltd (AIAI) ដែលជាក្រុមហ៊ុនអនុវត្តគម្រោងបានបង្ហាញថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ គម្រោងទាំងមូលសម្រេចបាន ៦៣% ដែលយឺតតិចតួចជាងការគ្រោងទុកកាលពីដើមឆ្នាំគឺ ៧០% ខណៈក្រុមហ៊ុនបានដាក់ចេញផែនការ នឹងប្តេជ្ញាចិត្តសម្រេចឱ្យបាន ៩០ ភាគរយនៅដំណាច់ឆ្នាំ ២០២៣នេះ។

លោក តឹករ៉េត សំរេច ប្រធានគណៈកម្មការតម្រង់ទិស បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះក្រុមមហ៊ុន AIAI ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ និងផ្តល់ភាពសំខាន់ចំពោះគម្រោងនេះ ហើយបានអនុវត្តគម្រោងទទួលបានជោគជ័យ ទោះក្នុងកាលៈទេសៈដែលពិភពលោកបានកំពុងជួបវិបត្តិ។

តាមរយៈសមិទ្ធិផលឃើញថ្ងៃនេះ យើងអាចវាយតម្លៃបានថា “ពេលវេលាលំបាកបំផុតក្នុងការអនុវត្តគម្រោងសាងសង់ឱ្យសម្រេចជោគជ័យនៅះ គឺពួកយើងបានឆ្លងផុតហើយ” នៅសល់តែការងារតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ដែលយើងត្រូវបន្តអនុវត្តឱ្យបានចប់នៅដំណាច់ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ និងការងារបើកឱ្យដំណើរការនៅខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣។

អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​សៀមរាប​ថ្មីបាន​ចាប់ផ្តើម​បើកការដ្ឋានសាងសង់​កាលពី​ថ្ងៃទី​ ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ​២០២០ ដោយ​ក្រុមហ៊ុន AIAI លើ​ផ្ទៃដី ៧០០,០៦​ ហិកតា ក្រោម​ទុនវិនិយោគ​ប្រមាណ ៨៨០ ​លាន​ដុល្លារ​។

អាកាសយានដ្ឋាន​នេះ​មាន​សមត្ថភាព​ទទួល​អ្ន​ក​ដំណើរ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​រយៈពេល​ខ្លី-​មធ្យម ៧ ​លាន​នាក់​ក្នុង ១ ​ឆ្នាំ​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​ទុន​ជាង ៥០០​ លាន​ដុល្លារ និង​រយៈពេល​វែង​ទទួលបាន ២០ ​លាន​នាក់​ក្នុង ១ ​ឆ្នាំ​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​ទុន​ជាង ៣០០ ​លាន​ដុល្លារ​បន្ថែមទៀត​៕


Powered by Blogger.