សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ​​ចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គម សម្រាប់អតីត​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល និងអតីតយុទ្ធជន​

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ នេះ បានចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គម សម្រាប់អតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងអតីតយុទ្ធជន។

តាមសេចក្តីសម្រេច របបសន្តិសុខសង្គមប្រចាំខែបច្ចុប្បន្ន សម្រាប់​អតីត​មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងអតីត​យុទ្ធជន ត្រូវបានកែប្រែ​ និងដំឡើង​ ដូចខាងក្រោម៖ កម្រិត១ របបសន្តិសុខសង្គមប្រចាំខែ ចាប់ពី ៦៩០ ០០០ រៀល ត្រូវបន្ថែម​ឱ្យដល់ត្រឹម ៧៧០ ០០០រៀល ក្នុង ១ខែ។ កម្រិត២ របបសន្តិសុខសង្គមប្រចាំខែ ក្នុងចន្លោះចាប់ពី ៧៧០ ០០១រៀល ​ដល់ត្រឹម ១លានរៀល ត្រូវផ្តល់​ជូន​បន្ថែម​ចំនួន ២ម៉ឺនរៀល ក្នុង ១ខែ។ កម្រិត៣ របបសន្តិសុខសង្គម ប្រចាំខែ ពី ១លាន ១រៀល ​ដល់ត្រឹម ១លាន ១ម៉ឺនរៀល ​ត្រូវបន្ថែមឱ្យដល់ត្រឹម ១លាន ២ម៉ឺនរៀល ក្នុង ១ខែ​។ កម្រិត ៤ របបសន្តិសុខសង្គមប្រចាំខែ ចាប់ពី ១លាន ១ម៉ឺន​ ១រៀល ឡើងទៅ ត្រូវផ្តល់​ជូនបន្ថែម​ចំនួន ១ម៉ឺនរៀល ក្នុង ១ខែ​។

​សេ​ច​ក្តី​​សម្រេច បាន​កំណត់​​ថា អតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងអតីតយុទ្ធជន ដែលទទួលបាន​ការបន្ថែម​របប​សន្តិសុខសង្គម ប្រចាំខែខាងលើរួចមកហើយ ពុំអាចទទួល​បានកម្រិតផ្សេងទៀតឡើយ។

របបសន្តិសុខសង្គម សម្រាប់អតីត​មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងអតីតយុទ្ធជនប្រចាំខែ ដែលបានកំណត់​ខាងលើនេះ ត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣៕

Powered by Blogger.