ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មាន ទទួលជួបតំណាងវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ (VOD)

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មាន ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម កឹម គុណវឌ្ឍន៍ និងឯកឧត្តម ប៉ែន បូណា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន ទទួលជួបតំណាងវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ (VOD) ពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VOD ដែលថាឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ចុះហត្ថលេខាលើឯកសារផ្តល់ថវិកាសប្បុរសធម៌ចំនួន ១០០ ០០០ដុល្លារអាមេរិក ដល់ប្រទេសតួកគី នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។


Powered by Blogger.