ព្រឹត្ដិការណ៍សមរាត្រី (Angkor Equinox )

ព្រឹត្ដិការណ៍សមរាត្រី (Angkor Equinox ) ឬព្រះអាទិត្យរះចំកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្ត

ថ្ងៃ២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ព្រឹកស្អែកនេះជាពេលវេលាដែលព្រះអាទិត្យរះចំកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គវត្ត ដែលអាចហៅបានថាជាព្រឹត្តិការណ៍សមរាត្រី (Angkor Equinox )។ ព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសព្រះអាទិត្យរះចំកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្តសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣នេះ អាចកើតមាន២ដងក្នុង១ឆ្នាំ គឺនៅថ្ងៃទី២១ ខែមីនាម្ដង ហើយអាចនៅថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ម្ដងទៀត។ អាស្រ័យហេតុនេះ សូមសាធារណជន ក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរអញ្ជើញមកទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះទាំងអស់គ្នាកុំបីខានឡើយ។
Powered by Blogger.