រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅនៃព្រះអគ្គិជ័យកីឡា ដែលនឹងឈានចូលទឹកដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣


Powered by Blogger.